Študentské domovy

  • ŠD 17. novembra č. 11
  • ŠD 17. novembra č. 13
  • ŠD Námestie mládeže č.2
  • ŠD Exnárova č. 36